Historia

Från HögbergsWiki
Hoppa till navigeringHoppa till sök

De första åren - Förjäsningsarmén

Bryggklubben Förjäsningsarmén grundades 1991 av Håkan Lundgren, Peter (OPV) Vikström och Svante Ekelin. Vid tiden för det första reguljära klubbmötet i september 1991 hade ytterligare två soldater värvats till Armén, Patrick Holmqvist och Johan Schultz. Samtliga soldater bryggde flitigt – håll grytan kokande var naturligtvis mottot – och på de månatliga mötena provades en enorm variation och mängd hembryggt öl. Ofta hade ett möte ett speciellt tema, vid ett tillfälle hade t.ex. alla bryggt en Pale Ale och en annan gång en Altbier, och det öl som bedömdes vara det bästa skickades som Förjäsningsarméns bidrag till klubbtävlingar anordnade av AHA (American Homebrewer’s Association). Förjäsningsarmén var från början registrerad som bryggklubb hos AHA under namnet Fermentation Army. Nya soldater värvades under 1992: Per Larsson och Jim Davy (som båda tyvärr deserterade under samma år, Per bryggde sedermera hos Vörtens Vänner men avled sorgligt nog 2010) samt Ulf Hedlund och Per Antonson. Soldaterna var överlag mycket roade av tävlingar och hade stora framgångar vid den tidens SM-tävlingar. Armén anordnade dessutom några öppna hembryggningstävlingar med ett relativt stort deltagande. Hösten 1991 på temat Festbier och Doppelbock på restaurang Norra Brunn och ett drygt år senare en Barley Wine tävling på restaurang Limerick. Patrick Holmqvist segrade i båda tävlingarna, Barley Wine tävlingen vanns med den första inkarnationen av det nu världsberömda ölet Godzilla, a k a Nils Oscar Barley Wine

Alla bryggde öl hemma i sina kök och det stod klart att en gemensam brygglokal var ett naturligt nästa steg. Från och med hösten 1992 hyrs källarlokalen på Högbergsgatan 85 på Söder i Stockholm. Klart från början var att medlemskap i bryggkollektivet på Högbergsgatan och medlemskap i Förjäsningsarmén inte med nödvändighet var detsamma. Det vill säga det skulle vara fullt möjligt att vara medlem i Förjäsningsarmén men brygga hemma och tvärtom vara med i bryggkollektivet men inte i Förjäsningsarmén. Lokalen består av två rum, ett samlingsrum och ett bryggrum. Föregående hyresgäster hade bedrivit lackeringsverkstad i samlingsrummet och bryggrummet såg inte heller roligt ut så renoveringsarbetet var omfattande. En rostfri kokare på ca 65 liter och ett rostfritt mäsk- och lakkärl som kan ta upp till 12 kg malt köptes in. Soldaterna fortsatte att till största delen brygga individuellt men några gemensamma storkok genomfördes. Kurser i hembryggning hölls från första början i lokalen i den nystartade Svenska Hembryggarföreningens regi. Det var under denna tid som Håkan och Svante författade standardverket ”Ölbryggning – en handbok för hembryggare”. Svante startade också företaget Humlegårdens Ekolager.

Högbergs är också internationellt känt. På hösten 1993 var Svenska Ölfrämjandet för första gången värd för ett EBCU-möte (European Beer Consumer’s Union). På kvällen efter mötet besöktes Högbergs där delegationerna från brittiska CAMRA, belgiska OBP, nederländska PINT och de då nyinvalda finska FINNLIBS förevisades bryggeriet och trakterades med ett stort utbud av högklassiga hembrygder. Intressant nog var belgarna hysteriskt intresserade av en mjöd som fortfarande jäste.

Kopplingen mellan Förjäsningsarmén och brygglokalen försvagades i rask takt därefter och försvann egentligen helt under 1994-1995 då Svante och Håkan helt flyttade över sin bryggning till sina villor samtidigt som Johan och Ulf försvann utomlands för flera år. Sedermera försvann också Patrick som blev professionell bryggare på Källefalls bryggeri (därefter på Ahlafors bryggeri och numera är han på Nils Oscar bryggeri), OPV började också brygga hemma i villan och Per försvann till utlandet. Håkan och OPV var sedan med och startade upp Kungsholmens Kvartersbryggeri (numera Nils Oscar bryggeri) och märket Lundgrens Lager med Håkans förskräcklige-Snömannen-etikett lever ju fortfarande kvar (Sista fatet konsumerades 2008). Håkan brygger numera med Norrsundabryggarna (nedlagd 2011?). Förjäsningsarmén är idag insomnad. Men Högbergs bryggkollektiv lever och mår bra!

Nystart - Högbergs bryggkollektiv

Nya medlemmar började nu i bryggkollektivet. Charles Cassino, Bo Lassen, Stefan Svensson & James Feeley. Under några år bryggdes det flitigt, trots att så många av Högbergsmedlemmar var utomlands. Efter ett tag så avstannade dock aktiviteten och i princip var det bara Charles som höll SHBFs helmaltbryggningskurser i källaren. Han började känna sig lite ensam och i oktober 1998 övertalade Charles Jessica Heidrich & Peter Högström att bli medlemmar. De yrde in och började med att sammankalla en stor röjning av hela stället. Grovsoprummet fylldes, samlingsrum målades om, hyllor sattes upp i förrådet under trappen. Stället började se anständigt ut igen. Gamla icke fungerande kylskåp slängdes ut och nya stora köptes in. Tack vare de nya kylskåpen som alstrade värme så värmdes samligsrummet upp så pass mycket av överskottsenergin att Charles elever slapp sitta med ytterkläder på under vinterns kurser. Nu börjar Högbergs riktigt vakna till liv och får en extra vitamininjektion när Johan återvände från Tyskland, Ulf från Saudi-Arabien och Per från England.


Uppgång och slutet på Högbergsgatan

Stefan Thelander blir 2000-talets första medlem i oktober. Fler medlemmar i form av Mikael Karlmark och Johan Häggblad (Jessicas chef) 2002 som med Stefan Edren som visar sig vara en utmärkta bidragsgivare till föreningen (bryggverksamheten är låg). Dan Nilsson, Per Söderberg och Magnus Westerlund ansluter augusti och september 2003. Efter det kommer Jan Tejbrant maj 2004 följd av Jugglers ( Fredrik Almgren, Annika Almgren och Staffan Ulfberg) juli 2007. Högbergs vinner det mesta som går att vinna i SM i hembrygd öl under 2000-talets första decennium. Johan Häggblad har plötsligt för mycket arbete och slutar sin bryggkarriär april 2008. Peter och Jessica avviker från föreningen i december 2008 och Charles orkar inte med att brygga på Monks och hålla på i föreningen och även han deserterar 2009. Nya medlemmar rekryteras i forma av Mats Waldenström, och återkommer Per Antonsson och Ulf Hedlund i februari 2009. I detta läge slutar även Stefan Thelin på grund av sviktande hälsa. Han avlider bara ett havt år senare av leverkollaps och vi minns honom och håller en tyst minut ( det var aldrig en tyst minut när han var närvarande) till hans ära på ölplundringen 2010. Lars-Ola Claesson ansluter senare i december samma år för att efter 3 bryggningar lämna föreningen 2012 (tack för ekonomiska bidraget). Vår amerikanske vän Nick Stevens ansluter i januari 2010 för att sluta och flytta tillbaka till USA 2013. Johan André ansluter samtidigt i januari 2010. De boende på Högbergsgatan har försökt att omvandla från hyresrätt till bostadsrätt under 2010 men inte lyckats. År 2012 bildar en halvan av fastigheten en bostadsrättsförening och den halvan där lokalen ligger saknar tvättstuga och föreningen blir uppsagd. Bryggverksamheten intensifieras för att hålla en utflyttningsfest i augusti. Efter gravölet i lokalen så flyttar större delen av inventarierna till förråd i Karlmarks källare i väntan på ny brygglokal. Delar av utrustningen åker till Dans källarvåning där ett vi har nödbryggeri att använda när nöden och lusten att brygga blir för svår. I detta skede inser Stefan Edren att han skall tacka för sig och går ur :(

Nya lokalen

Flera av oss letar intensivt efter ny lokal. Dan är aktivast och skickar listor på intressanta objekt som flera av oss åker och tittar på. Det är dock Niklas Amneryd (prospect), en gammal elev från Dan och Jans bryggkurser, som upplyser om att det finns en lokal i gamla Pripps, deras försöksbryggeri, som står tom och övergiven. Vi är många som är förbi och tittar på lokalen och ser dess potential. Efter förhandlingar skriver vi kontrakt i början på 2013 och börjar renovera lokalen. Dan har ritprogram som han använder för att göra planer hur vi skall bygga det nya Högbergs. Vi får även hjälp av Per-Ola Roos som hjälper oss med snickeriarbetet, Olas kamrater hjälper oss med eldragning och vatten till bryggrummet. Ola själv konstruerar med glasfiber och epoxy en mediatrumma för el och vatten.

Niklas (från Pripps/Carlsberg) skänker oss deras övningsbar som monteras i lokalen.

I och med att vi har tappat Stefan och Nick tar vi och tar in några nya medlemmar i form av Daniel Larsson, Ola Rodell, Tommas Rimming, Mikael Fredblad och Lars Domsjö. Lars inser dock snabbt att han inte kommer hinna vara aktiv och faller ur utan att ha bryggt mer än någon gång. En ny medlem i form av Ilja Hallberg ansluter oktober 2013.

Premiärbryggning i de nya lokalerna sker den 13:e oktober 2013 då Dan brygger på en bryggkurs i SHBFs regi. Efter detta tar bryggningarna fart och det hålls en gemensam bryggning för alla i föreningen för att producera dels en ESB och en Stout till ölplundringen.

Vår nya lokal invigs ordentligt 25 januari med en sedvanlig ölplundring, popcorn och chili. Vi bjuder in över 120 personer och lokalen håller måttet. Då vi är väl inte riktigt färdiga utan förbättringar sker kontinuerligt. Ilja har tagit stort ansvar för att riva de gamla toaletterna i det inre rummet.